Provozní bezpečnostní řád

Provozní bezpečnostní řád je závazný pro všechny zaměstnance spolku včetně pomocníků a asistentů, pro dobrovolníky, členy a také pro klienty a návštěvníky. Tento provozní bezpečnostní řád doplňuje Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení koní – při hiporehabilitačních činnostech organizovaných Českou hiporehabilitační společností a dále Řád České jezdecké federace na ochranu zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu koní.Osobě, která provozní bezpečnostní řád poruší, je možné zamezit přístup do areálu.

Všeobecné zásady bezpečnosti

1. Do areálu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem sedativ, omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě.

2. V areálu je každý povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání. Každá osoba zdržující se v areálu je povinna dodržovat bezpečnostní, protipožární, zdravotnické, hygienické, veterinární a jiné předpisy a pokyny všeobecně ustanovené.

3. V areálu je každý povinen vědomě neplašit zvířata, nevytvářet zbytečný hluk a neprovokovat zvířata k nepředvídatelným situacím, které by mohly mít za následek úrazy nebo poranění. Nikdy na koně nesahat bez jeho dřívějšího oslovení. Ve stáji a při zacházení s koňmi se chováme klidně – neběháme, nekřičíme, koně neplašíme a bez souhlasu odpovědné osoby ani nekrmíme pamlsky. Způsobí-li někdo prokazatelně škodu na majetku nebo zvířatech, nese za ni plnou zodpovědnost včetně náhrady škody.

4. Každý je povinen dodržovat pokyny odpovědného pracovníka, ve stájích a při zacházení s koňmi se chovat klidně, aby nedošlo k vyplašení koně, v rámci výcviku a ošetřování koně pak dodržovat bezpečnou vzdálenost při zacházení s koněm, aby nedošlo k zásahu kopyty nebo kousnutí, používat stanovené pracovní prostředky a pomůcky. Bez souhlasu odpovědného pracovníka je zakázáno vstupovat do stájí a do prostor objektu jiných, než určených.

5. Osoby pracující s koňmi musí dodržovat předpisy a pokyny vztahující se k bezpečnosti práce při práci s koňmi. Při jízdě na koni jsou všichni povinni nosit pomůcky ke zvýšení své bezpečnosti, jako jsou přilby, bezpečností vesty, vhodné oblečení a obuv.

6. V případě vzniku úrazu či jiné mimořádné události, která ohrožuje nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohla ohrozit bezpečnost nebo zdraví jiných osob (např. poškození jezdecké výstroje, ohradníkového materiálu, pomůcek, hrazení, viditelná poškození na elektrických a tepelných spotřebičích, aj.), je každý povinen bez zbytečného odkladu zjištěnou skutečnost odpovědnému pracovníkovi oznámit.

7. V areálu je každý povinen vyvarovat se provádění prací, které mohou vést ke vzniku úrazů, požárů nebo havarijních stavů, zejména opravy nebo neodborné zásady na elektrických a tepelných spotřebičích a dalších zařízeních (hasicí přístroje, hlavní uzávěry a vypínače). Dále vyvarovat se používání poškozených spotřebičů, zařízení a pomůcek.

8. V celém objektu organizace je přísný zákaz kouření a manipulace s ohněm.

9. Koně není dovoleno během návštěvy areálu krmit ani jim podávat žádné pamlsky. Toto vše zajišťuje zaměstnanec nebo předem určená služba.

10. Každý zaměstnanec včetně pomocníků, dobrovolníku a členů je povinen poskytnout v případě nutnosti zdravotní první pomoc a zavolat lékaře.

11. Parkování soukromých vozidel je dovoleno pouze v určeném prostoru.

12. Přemisťování inventáře (lavičky, překážky aj.) v prostorách areálu je možné pouze se souhlasem odpovědné osoby.

13. Vodění psů do areálu je povoleno, ale pes musí být na vodítku. V případě, že se po areálu pohybuje klient s vodicím nebo asistenčním psem, jsou ostatní majitelé psů povinni své psy bezpečně zajistit.

14. Všichni jsou povinni řídit se pokyny odpovědného pracovníka organizace.

 

Zásady bezpečnosti při provádění hiporehabilitace

1. Povinnosti klientů a jejich doprovodu

Klient je povinen ohlásit svůj příchod do stáje odpovědnému pracovníkovi. Od příchodu do areálu je povinen respektovat pokyny odpovědných pracovníků. Všichni účastníci hiporehabilitace jsou povinni chovat se slušně ke všem zvířatům žijícím v areálu, ve stáji se chovat klidně, bez svolení odpovědného pracovníka nesmí krmit koně. Mít platné očkování proti tetanu je povinné pro všechny účastníky hiporehabilitace. Klient i jeho doprovod je povinen nosit vhodné oblečení a obutí. Klient musí mít pro jízdu na koni dlouhé nesmekavé, přiléhavé kalhoty, boty s hladkou nedělenou podrážkou, triko nebo mikinu nejlépe z přírodních materiálů a s dlouhými rukávy (a to i v létě), přiléhavou jezdeckou vestu nebo bundu a na hlavě tříbodovou ochrannou helmu.

2. Základní pravidla při kontaktování s koněm

Není povoleno vstupovat ke koním do boxu nebo do výběhu bez vědomí odpovědné osoby. Při kontaktu s koněm se chováme klidně a obezřetně, pozorně sledujeme reakce koně a řídíme se aktuální situací, nestavíme se proti předku ani za záď koně, ideálně se stavíme na úrovni plece koně. Při kontaktování nejprve koně hlasitě oslovíme, pak teprve ke koni přistoupíme. Od koně odcházíme po předchozím slovním upozornění. Pokud jsme uvnitř boxu s koněm, pak během manipulace s koněm koně vždy uvážeme a dveře boxu necháváme otevřené. Při kontaktu klientů s koněm v boxu je přítomen vždy pověřený pracovník.

3. Základní pravidla při vodění koně

Koně nevodíme bez vodítka, vodítko ani otěže nesmí být namotané na ruce nebo okolo pasu. Pokud máme koně na vodítku, držíme jednou rukou vodítko zhruba 20 cm od karabiny, konec vodítka držíme v ruce druhé. Stejné to je i s vedením na lonži, jednou rukou držíme koně u hlavy, druhou smotanou lonž. Při vedení koně jdeme zhruba na úrovni plece. Kůň by neměl pospíchat a předbíhat nás. Pokud se zastavíme, měl by se zastavit také. Rozestup mezi dvěma koňmi při vedení je minimálně 2-3 metry, při vedení koně do úzkého prostoru (stáj, jízdárna apod.) jde vodič před koněm.

4. Uvazování

K uvazování se používá vodítko, koně se uvazují za ohlávku na tzv. bezpečnostní uzel. Nikdy se kůň neuvazuje za kroužek udidla.

5. Základní pravidla při čištění koně

Na čištění koně v boxu musí být při čištění kůň vždy uvázán nebo držen na vodítku, venku je při čištění držen na vodítku nebo uvázán na uvazišti. Při čištění koně začínáme od hlavy koně a postupujeme k zádi. Podle stupně znečištění koně volíme nejdříve hřbílko (železné, gumové). Pokud stojíme na levé straně, máme hřbílko v levé ruce, pokud jsme vpravo, držíme hřbílko v ruce pravé. Krouživými pohyby postupujeme od krku přes hřbet na záď. Nezapomeneme na břicho, plece, nohy. Hřbílko pravidelně vyklepáváme. Zvláště opatrní jsme v oblasti slabin. Někteří koně jsou v těchto místech citliví, a proto je nejdříve upozorníme lehkým pohlazením v okolí slabin. Nezapomeneme i na místa pod hřívou, kterou přehodíme na druhou stranu, aby se nepletla. Pokud je kůň zbaven hrubých nečistot, pokračujeme v čištění pomocí kartáče s dlouhým chlupem. Pokud jsme na pravé straně koně, držíme kartáč v pravé ruce a hřbílko v ruce levé. Na druhé straně je tomu opačně. Kartáčem hladíme srst po směru růstu chlupů. V místě chlupových vírů kopírujeme růst chlupů (ve slabině, na krku…). Čištění dokončíme kartáčem s krátkým chlupem. Vhodné je i použití beránku nebo prachovky, který dodá srsti lesk Z hřívy a ocasu odstraníme zamotanou slámu, seno, bodláky, uschlé bláto. Žíně pročešeme kartáčem nebo hřebínkem, pro běžný provoz můžeme žíně pročesat pouze prsty. Nadměrné česání může žíně lámat a trhat. Na závěr vyčistíme měkkým kartáčem nebo hadrem hlavu, houbou omyjeme oblast okolo očí, a hrubším kartáčem upravíme kštici koně. Při čištění kopyt může pomocník/terapeut pomoci zvednout končetinu koně, pro čištění kopyt používáme kopytní háčky. Nejprve vyčistíme střelku, tahy vedeme odpředu dozadu. Poté vyčistíme patky, tahy vedeme směrem k sobě.

6. Zásady bezpečnosti při nasedání a sesedání

Při nasedání na koně z rampy vystoupí terapeut nebo asistent s klientem na rampu, kůň je přiveden k rampě v požadovaném směru a těsně přistoupí k rampě. Při nasedání těžce fyzicky nebo mentálně postižených klientů stojí na druhé straně koně pomocník, který asistuje při nasedání a případně klienta přidržuje. Na pokyn vedoucího terapie může klient nasednout na koně. V případě, že klient potřebuje pomoc, může být na koně vysazen do požadované polohy nebo i položen. Na pokyn vedoucího terapie vodič koně odstoupí od rampy, počká na pomocníky jistící klienta a pak pomalu rovně kůň vykročí. Bezpečnost a dopomoc klientovi při sesedání – terapeut rozhodne o sesedání na zem nebo na rampu. Při sesedání je kůň držen u hlavy vodičem. Při sesedání na zem stojí terapeut/asistent na straně, na kterou bude klient sesedat, pomocník na druhé straně pomůže přehodit nohu přes hřbet koně a klient se sesune podél koně na zem. Toto pravidlo platí pro sesedání na rampu. Z koně nikdy klient neseskakuje.

 

Důležitá telefonní čísla

Integrovaný záchranný systém – 112

Hasiči – 150

Záchranná služba – 155

Policie ČR – 158


| Autor: Dita Fialová | Dne 10. 01. 2022 | 956 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
 

Vyberte si
Kalendář
<<  Duben  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Dnes slaví svátek
Vojtěch
Počítadlo přístupů
Celkem593361
Duben3062
Dnes29
Informace
Stáj Rozárka, z.s.
Bykáň 8
284 01 Kutná Hora

IČO: 270 37 304
č.ú. 179 330 463/0600

stajrozarka@centrum.cz

www.facebook.com/stajrozarka/timeline

Podpořte nás při nakupování na netu