O násStáj Rozárka byla založena dne 3. 7. 2006 jako občanské sdružení. Sdružení svým vznikem navázalo na dlouholeté praktické zkušenosti skupiny dobrovolníků v oblasti využití koní v rehabilitaci osob se zdravotním postižením. Činnost naší organizace se odvíjí od působení koně z hlediska fyzioterapie a dále pak z hlediska psychologie, sociologie a pedagogiky. Vedle terapeutického působení koní na člověka se věnujeme také sportovnímu ježdění handicapovaných, resp. parajezdectví. Není smyslem hiporehabilitace dojít u každého k dosažení aktivní sportovní úrovně, ale využít maxima jeho možností a schopností.

Stáj Rozárka je členem České hiporehabilitační společnosti (ČHS), České jezdecké federace (ČJF), Místní akční skupiny (MAS) Lípa pro venkov, z. s. a Českého svazu tělesně postižených sportovců (ČSTPS). Organizace dále úzce spolupracuje s řadou neziskových organizací, předškolními i školními zařízeními a s různými zájmovými útvary sdružujícími děti a mládež. Hiporehabilitační aktivity se týkají spolupráce se ZŠ speciální Diakonie ČCE Čáslav, poskytovatelem sociálních služeb Červený Hrádek – Domov na Hrádku, domovem Svojšice, MŠ Malešov, střediskem rané péče Oblastní charity Kutná Hora a samozřejmě nabízíme rehabilitaci všem osobám se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním z řad široké veřejnosti. Potřebnost pracovních sil a zároveň nedostatek finančních prostředků na mzdy vedly k navázání spolupráce s Úřadem práce Kutná Hora a Probační a mediační službou.
 
Hlavním posláním organizace je začlenění osob se zdravotním postižením a se socioekonomickým znevýhodněním do běžného života a poskytnutí útočiště a pomocné ruky v případě životních nezdarů. Prostřednictvím koně odstraňovat vytvořené bariéry, posilovat sebevědomí a dávat náplň a řád do života.
 
200808052034_Hipo-ZuzkaJana
 
Hiporehabilitace probíhá celoročně, v organizaci působí 9 koní (4 z nich jsou aktivně zapojeni do hiporehabilitace) a pravidelně k nám dochází okolo 80 uživatelů. Hiporehabilitaci provozuje organizace v obci Bykáň u Kutné Hory. Uživatelé služeb, mezi něž patří hlavně děti, dojíždí buď skupinově nebo individuálně v doprovodu rodičů 1 – 2x týdně. Stáj Rozárka pořádá každoročně řadu akcí pro děti a mládež (např. Letní prázdninové pobyty dětí, Vánoční koňské školky a živý Betlém, pravidelné Koňské školky a Koňské družiny, návštěvy mateřských, základních i středních škol).
 
Základní provozní náklady organizace se hradí z poplatků za ustájení soukromých koní a z výtěžku akcí pro veřejnost. Financování našich služeb je závislé na městských a krajských dotacích, na sponzorských i nadačních příspěvcích a na darech jednotlivců.  
 
Stáj Rozárka má v současné době 3 koně s licencí k provozu hiporehabilitace. Naši koně v roce 2012 úspěšně absolvovali Specializační zkoušku hiporehabilitačních koní pod ČHS a v roce 2018 ji úspěšně obnovili na dalších 5 let. Smyslem Specializační zkoušky pro koně zařazené do hiporehabilitace je prověřit, zda vlastnosti a získané dovednosti koně vyhovují potřebám hiporehabilitace a potvrdit vhodnost koně pro jeho využití v hiporehabilitaci.
 
Areál Stáje Rozárka, z. s. je funkčně podřízen výcviku a výchově dětí a mládeže. K dispozici je bezpečné a bezbariérové zázemí (klubovna, šatna, sociální zázemí), kvalitní jezdecká výstroj (přilby, bezpečnostní vesty) a kompletní vybavení pro práci s koňmi (od postrojů a sedlového materiálu až po drezurní pískový obdélník a kruhovou jízdárnu). K realizaci soutěží jsou k dispozici různé pomůcky (míčky, balóny, ježci, desky, disky, obruče, kužely, provazy, apod.), k výuce máme magnetickou tabuli a malou knihovnu.
 
Od roku 2013 do roku 2018 měla Stáj Rozárka statut Střediska praktické výuky ČHS pro hipoterapii, aktivity s využitím koní a paradrezuru. Od roku 2019 je Střediskem doporučené hiporehabilitace pod záštitou ČHS. Díky tomuto statusu splňuje nároky na provádění kvalitních služeb pro uživatele v jednotlivých disciplínách hiporehabilitace a to z hlediska zázemí, vzdělání pracovníků a připravenosti koní.
 
( platnost do 09/2018 )
 
( platnost do 09/2018 )
 
( platnost do 11/2023 )
 

201511251230_Stredisko_doporucene_hipo_CHS


| Autor: Dita Fialová | Dne 25. 03. 2019 | 8641 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
 

Vyberte si
Kalendář
<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Dnes slaví svátek
Čeněk
Počítadlo přístupů
Celkem606385
Červenec2741
Dnes14
Informace
Stáj Rozárka, z.s.
Bykáň 8
284 01 Kutná Hora

IČO: 270 37 304
č.ú. 179 330 463/0600

stajrozarka@centrum.cz

www.facebook.com/stajrozarka/timeline

Podpořte nás při nakupování na netu