O násStáj Rozárka byla založena dne 3. 7. 2006 jako občanské sdružení. Sdružení svým vznikem navázalo na dlouholeté praktické zkušenosti skupiny dobrovolníků v oblasti využití koní v rehabilitaci osob se zdravotním postižením. Činnost naší organizace se odvíjí od působení koně z hlediska fyzioterapie a dále pak z hlediska psychologie, sociologie a pedagogiky. Vedle terapeutického působení koní na člověka se věnujeme také sportovnímu ježdění handicapovaných, resp. parajezdectví. Není smyslem hiporehabilitace dojít u každého k dosažení aktivní sportovní úrovně, ale využít maxima jeho možností a schopností.

Stáj Rozárka je členem České hiporehabilitační společnosti (ČHS), České jezdecké federace (ČJF), Místní akční skupiny (MAS) Lípa pro venkov, o. s. a Českého svazu tělesně postižených sportovců (ČSTPS). Organizace dále úzce spolupracuje s řadou neziskových organizací, předškolními i školními zařízeními a s různými zájmovými útvary sdružujícími děti a mládež. Hiporehabilitační aktivity se týkají spolupráce s Diakonií Českobratrské církve evangelické (ČCE) – středisko Čáslav, ZŠ speciální Diakonie ČCE Čáslav, poskytovatelem sociálních služeb Červený Hrádek – Domov na Hrádku, klubem Kvítek, Komunitním edukačním centrem Maják, MŠ Malešov, střediskem rané péče Oblastní charity Kutná Hora, Výchovným ústavem a Střediskem výchovné péče Klíčov a samozřejmě nabízíme rehabilitaci všem osobám se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním z řad široké veřejnosti. Dále v rámci spolupráce se Střední zdravotnickou školou v Kolíně umožňujeme v našem areálu studentům absolvování praxe, popř. vykonání odborné stáže. Potřebnost pracovních sil a zároveň nedostatek finančních prostředků na mzdy vedly k navázání spolupráce s Úřadem práce Kutná Hora a Probační a mediační službou.
 
Hlavním posláním organizace je začlenění osob se zdravotním postižením a se socioekonomickým znevýhodněním do běžného života a poskytnutí útočiště a pomocné ruky v případě životních nezdarů. Prostřednictvím koně odstraňovat vytvořené bariéry, posilovat sebevědomí a dávat náplň a řád do života.
 
200808052034_Hipo-ZuzkaJana
 
Hiporehabilitace probíhá celoročně, ve sdružení působí 13 koní (7 z nich je aktivně zapojeno do hiporehabilitace) a pravidelně k nám dochází okolo 80 uživatelů. Hiporehabilitaci provozuje sdružení v obci Bykáň u Kutné Hory. Uživatelé služeb, mezi něž patří hlavně děti, dojíždí buď skupinově nebo individuálně v doprovodu rodičů 1 – 2x týdně. Stáj Rozárka pořádá každoročně řadu akcí pro děti a mládež (např. Pálení čarodějnic, Jezdecký den pro jezdce handicapované a zdravé, Karneval s koňmi, Letní prázdninové pobyty dětí, Vánoční koňské školky a živý Betlém, pravidelné Koňské školky a Koňské družiny, návštěvy mateřských, základních i středních škol).
 
Základní provozní náklady organizace se hradí z poplatků za ustájení soukromých koní a z výtěžku akcí pro veřejnost. Financování našich služeb je závislé na městských a krajských dotacích, na dotacích Ministerstva zdravotnictví, na sponzorských i nadačních příspěvcích a na darech jednotlivců.  
 
Stáj Rozárka má 5 koní s licencí k provozu hiporehabilitace. Tito koně v roce 2012 úspěšně absolvovali Specializační zkoušku hiporehabilitačních koní pod ČHS. Smyslem Specializační zkoušky pro koně zařazené do hiporehabilitace je prověřit, zda vlastnosti a získané dovednosti koně vyhovují potřebám hiporehabilitace a potvrdit vhodnost koně pro jeho využití v hiporehabilitaci.
 
Areál Stáje Rozárka, o. s. je funkčně podřízen výcviku a výchově dětí a mládeže. K dispozici je bezpečné a bezbariérové zázemí (klubovna, šatna, sociální zázemí), kvalitní jezdecká výstroj (přilby, bezpečnostní vesty) a kompletní vybavení pro práci s koňmi (od postrojů a sedlového materiálu až po drezurní pískový obdélník a kruhovou jízdárnu). K realizaci soutěží jsou k dispozici různé pomůcky (míčky, balóny, ježci, desky, disky, obruče, kužely, provazy, apod.), k výuce máme magnetickou tabuli a malou knihovnu.
 
Dne 15. 9. 2013 získala Stáj Rozárka statut Střediska praktické výuky ČHS pro hipoterapii, aktivity s využitím koní a paradrezuru. Středisko praktické výuky je hiporehabilitační středisko, které splňuje nároky na provádění kvalitních služeb pro uživatele v jednotlivých disciplínách hiporehabilitace a to z hlediska zázemí, vzdělání pracovníků a připravenosti koní. Takovéto hiporehabilitační středisko je doporučováno k odborným praxím v rámci vzdělávacího systému ČHS, ostatních vzdělávacích institucí a také jako středisko kvalitní hiporehabilitační praxe.
 

201310250836_Stredisko_prakticke_vyuky_CHS

201511251230_Stredisko_doporucene_hipo_CHS


| Autor: Dita Fialová | Dne 24. 10. 2013 | 10638 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
 

Vyberte si
Město Kutná Hora
Středočeský kraj
ČHS
Kalendář
<<  Listopad  >>
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Dnes slaví svátek
Albert
Počítadlo přístupů
Celkem292730
Listopad2429
Dnes44
Informace
Stáj Rozárka, z.s.
stajrozarka@centrum.cz
Bykáň 8
284 01 Kutná Hora

IČO: 270 37 304
č.ú. 179 330 463/0600