Učme se příklady dobré praxe

Autor: Dita Fialová <fialova@jetti.cz>, Téma: Projekty, Vydáno dne: 23. 03. 2018

Rok 2017

Příspěvkový program Města Kutná Hora 2017
Grantová oblast „Vzdělávání a volný čas"


Realizace:1. 3. 2017 – 31. 7. 2017

Finanční částku 15 000,- Kč jsme využili k pokrytí nákladů souvisejících s uskutečněnými exkurzemi do tří partnerských středisek, které se svým kreativním, motivačním a aktivizačním přístupem věnují výchově a vzdělávání dětí a mladistvých prostřednictvím koní ve třech rovinách: etologická, ekologická a environmentální (Vladykův dvůr, z. s. - 9. 4. 2017, Sdružení SRAZ, z. s. - 13. 5. 2017, Stáj Řendějov - 10. 6. 2017). S ohledem na dlouholeté zkušenosti uvedených středisek s výchovou a vzděláváním dětí a mládeže, byl program předem společně naplánován a připraven našim dětem na míru. Součástí tří celodenních exkurzí byla prohlídka areálu partnerského střediska, komentované ukázky práce dětí z partnerského střediska s koňmi ze země i ze hřbetu, vlastní práce našich dětí zaměřená vždy na zdokonalování konkrétních kompetencí (samostatnost, spolupráce, tvořivost, odvaha, identifikace problému, hledání adekvátního řešení, nadhled, akceptace odlišností druhých, překonávání překážek, apod.), plnění projektového úkolu spojeného s vyhledáváním informací a tím dobrovolného nabývání vědomostí, sdílení zkušeností, reflexe, aj.

200807091909_kutna_hora