Hiporehabilitace pomáhá a léčí ve Středočeském kraji

Autor: Dita Fialová <fialova@jetti.cz>, Téma: Projekty, Vydáno dne: 23. 03. 2018

Rok 2017

Středočeský Humanitární fond
Programy pro oblast zdravotnictví


Realizace: 1/2017 – 12/2017

Finanční částku 100 000,- Kč jsme využili k pokrytí osobních nákladů dvou instruktorek aktivit s využitím koní, jedné fyzioterapeutky a jedné asistentky při hiporehabilitaci. Získáním finančních prostředků k pokrytí části nákladů personálního zabezpečení hiporehabilitačních služeb ve formě hipoterapie a aktivit s využitím koní nám umožnilo provádět hiporehabilitaci kvalitně, bezpečně, profesionálně, na náležité odborné úrovni a předcházet tak vzniku či vývoji špatné hiporehabilitační praxe. Podpořený projekt přispěl k realizaci specifické formy léčebné rehabilitace a umožnil v regionu širokému okruhu osob účastnit se hiporehabilitačních aktivit.

200905201058_logo_skraj