Kvalitní a bezpečná hiporehabilitace

Autor: Dita Fialová <fialova@jetti.cz>, Téma: Projekty, Vydáno dne: 28. 03. 2017

Rok 2016

Grantový program pro zaměstnance 2016
Nadace České spořitelny


Realizace: 1. 8. 2016 – 31. 10. 2016

Finanční částku 71 000,- Kč jsme využili na nákup vybavení: speciální rehabilitační pomůcky (dečka, podložka se suchým zipem, geometrické tvary se suchým zipem k opoře trupu a polohování), speciální sedlo na velkého koně, oprava poškozené hiporehabilitační výstroje (docpání polštářů madel, zašití trhlin na madlech a uzdečkách, oprava otěží). Cílem projektu bylo zakoupení speciálních rehabilitačních pomůcek k hipoterapii dospělých osob zejména s fyzickým postižením (po úrazech, s neurologickými poruchami, amputacemi dolní končetiny, apod.), speciálního sedla na velkého koně pro dospělé klienty (větší posedlí pro korekci sedu osob s mentálním postižením, apod.) a oprava poškozené hiporehabilitační výstroje (madla, uzdečky, apod.). Pořízení pomůcek přispělo ke zlepšení zdravotního stavu a fyzické kondice našich uživatelů.

 201402011724_Ceskasporitelna

201703161518_CS2016_1

201703161518_CS2016_2201703161518_CS2016_3

201703161519_CS2016_4201703161519_CS2016_5