Hiporehabilitace s Rozárkou

Autor: Dita Fialová <fialova@jetti.cz>, Téma: Projekty, Vydáno dne: 28. 03. 2017

Rok 2016

Středočeský Humanitární fond
Programy pro oblast zdravotnictví


Realizace: 1/2016 – 12/2016

Finanční částku 60 000,- Kč jsme využili k pokrytí osobních nákladů dvou instruktorů aktivit s využitím koní a jedné fyzioterapeutky. Získáním finančních prostředků k pokrytí části nákladů personálního zabezpečení hiporehabilitačních aktivit ve formě hipoterapie a aktivit s využitím koní nám umožnilo provádět hiporehabilitaci kvalitně, bezpečně, profesionálně, na náležité odborné úrovni a předcházet tak vzniku či vývoji špatné hiporehabilitační praxe. Podpořený projekt přispěl k realizaci specifické formy léčebné rehabilitace a umožnil v regionu širokému okruhu osob účastnit se hiporehabilitačních aktivit.

200905201058_logo_skraj

 201703161516_HUF2016_1201703161516_HUF2016_4