Koně a zdravý život

Autor: Dita Fialová <fialova@jetti.cz>, Téma: Projekty, Vydáno dne: 28. 03. 2017

Rok 2016

Příspěvkový program Města Kutná Hora 2016
Grantová oblast „Vzdělávání a volný čas“


Realizace: 1. 8. 2016 – 31. 12. 2016

Finanční částku 14 700,- Kč jsme využili k pokrytí nákladů na lektory zajišťující odbornou část výuky. Ve třech jednodenních blocích (28. 10. 2016, 13. 11. 2016, 26. 11. 2016) jsme uskutečnili seriál vzdělávacích aktivit pro děti mladšího a staršího školního věku z Kutné Hory a blízkého okolí. Jeden blok zajistil zootechnik (26. 11. 2016), dva bloky tým veterinářů (28. 10. 2016, 13. 11. 2016). Témata byla zaměřena na základní vyšetření a první pomoc u nemocného a zraněného koně (zjištění základních fyziologických ukazatelů, rozpoznání nemocného koně, základní příznaky běžných nemocí, ošetření rány, první pomoc při úrazu a u onemocnění koní), dále zdravý chov koní (preventivní ošetření kopyt a zubů, uvolnění svalů koní, správná výživa), zdravý způsob ježdění a výcviku koní. Během seminářů děti nejen pozorně poslouchaly, ale řadu aktivit si i samostatně na koních vyzkoušely. V závěru vzdělávacího semináře byla pro děti připravena interaktivní hra složená z úkolů a otázek tematicky zaměřených na probírané učivo.

 200807091909_kutna_hora

201703161509_KH2016_1201703161509_KH2016_2

201703161509_KH2016_3201703161510_KH2016_6

201703161510_KH2016_4201703161510_KH2016_5