Koniny s Rozárkou

Autor: Dita Fialová <fialova@jetti.cz>, Téma: Projekty, Vydáno dne: 28. 03. 2016

Rok 2015

Grantový program pro zaměstnance 2015
Nadace České spořitelny


Realizace:1. 6. 2015 – 31. 8. 2015

Finanční částku 86 660,- Kč jsme využili na nákup materiálu k opravě dřevěné kruhové jízdárny, která je využívána zejména při terapeutických aktivitách s koňmi u osob se zdravotním postižením a specifickými potřebami. Cílem projektu byla oprava dřevěné kruhové jízdárny, která slouží k bezpečné terapeutické skupinové práci s koňmi v rámci aktivity Koniny s Rozárkou. Projekt byl jednoznačně přínosný, neboť se nám společně podařilo zprovoznit jedno ze základních vybavení hiporehabilitačního střediska.

201402011724_Ceskasporitelna

201603281401_Kruhovka2015