Koniny s Rozárkou

Autor: Dita Fialová <fialova@jetti.cz>, Téma: Projekty, Vydáno dne: 28. 03. 2016

Rok 2015
 
Středočeský Humanitární fond
Programy pro oblast zdravotnictví


Realizace:4/2015 – 11/2015

Finanční částku 60 000,- Kč jsme využili na úhradu dohod o provedení práce pro tři členy hiporehabilitačního týmu (2x DPP instruktor aktivit s využitím koní, 1x DPP vodič koní a cvičitel koní pro hiporehabilitaci). Získáním finančních prostředků k pokrytí části osobních nákladů personálního zabezpečení aktivity Koniny s Rozárkou nám umožnilo provádět hiporehabilitaci kvalitně, bezpečně, profesionálně, na náležité odborné úrovni a předcházet tak vzniku či vývoji špatné hiporehabilitační praxe. Podpořený projekt přispěl k realizaci specifické formy léčebné rehabilitace a umožnil v regionu širokému okruhu osob účastnit se hiporehabilitačních aktivit.

200905201058_logo_skraj