Hiporehabilitace pomáhá a léčí

Autor: Dita Fialová <fialova@jetti.cz>, Téma: Projekty, Vydáno dne: 20. 03. 2015

Rok 2014

Středočeský Humanitární fond
Programy pro oblast zdravotnictví


Realizace: 1/2014 – 12/2014

Obsah: Předkládaný projekt navázal na projekt schválený Středočeským krajem v roce 2012, podpořil realizaci specifické formy léčebné rehabilitace a umožnil v regionu širokému okruhu osob účastnit se hiporehabilitačních aktivit. Podpoření předkládaného projektu umožnilo organizaci pokračovat v provozu hiporehabilitace, pod vedením kvalifikované fyzioterapeutky provádět hipoterapii na náležité odborné úrovni, předcházet vzniku či vývoji špatné hiporehabilitační praxe a zároveň umožnilo rozšířit nabízené služby. Finanční částku 60 000,- Kč jsme využili na úhradu hrubé mzdy pro fyzioterapeutku s kurzem hipoterapie.
 
200905201058_logo_skraj

201505251539_HUF14