Dovybavení odpočinkové zóny

Autor: Dita Fialová <fialova@jetti.cz>, Téma: Projekty, Vydáno dne: 20. 03. 2015

Rok 2014

Grantový program pro zaměstnance 2014
Nadace České spořitelny


Realizace:1. 7. 2014 – 31. 8. 2014

Obsah: Cílem projektu bylo dobudování odpočinkové zóny v areálu sdružení pro uživatele našich služeb a jejich rodinné příslušníky, kamarády, spolužáky, učitele, vychovatele, veřejnost, atd. Cílem bylo dokončit rekonstrukci prostor, v němž se budou uživatelé a jejich doprovod cítit příjemně, budou zde mít možnost nerušeně sledovat dění na jízdárně a na pastvinách, případně odpočívat po hiporehabilitačních jednotkách. Zázemí bude možné využít také při organizování akcí a zábavných dnů, jako stanoviště pro instruktory při soutěžích, jako místo k podávání nápojů a svačinek při celodenních akcích, jako odpočívárna, apod. Finanční částku 36 000,- Kč jsme využili v souladu se žádostí na nákup 8 ks dřevěných lavic, 1 ks nové pískoviště s víkem 1 ks víko na stávající pískoviště.
 
201402011724_Ceskasporitelna

201505251536_CS2014