Jezdecký den pro děti handicapované a zdravé 2014

Autor: Dita Fialová <fialova@jetti.cz>, Téma: Projekty, Vydáno dne: 20. 03. 2015

Rok 2014

Dotace z Fondu kultury a sportu na rok 2014
MAS Lípa pro venkov, o. s.


Realizace: 24. 5. 2014

Obsah: Finanční částku 3 500,- Kč jsme využili v souladu se žádostí na nákup cen pro účastníky soutěží a na pokrytí části nákladů na dohody o provedené práci (zajištění zdravotního a veterinárního dozoru, rozhodčí).
 

201505251541_Jezden14