Jezdecký den pro jezdce handicapované a zdravé

Autor: Dita Fialová <fialova@jetti.cz>, Téma: Paradrezura, Vydáno dne: 31. 07. 2014

Dne 24. 5. 2014 proběhla v areálu sdružení Stáj Rozárka sportovní a společenská akce s názvem: Jezdecký den pro jezdce handicapované a zdravé (již VII. ročník). Hlavním cílem akce bylo uskutečnění  paradrezurních hobby závodů pro aktivní sportovce (pod záštitou České jezdecké federace a České hiporehabilitační společnosti). V průběhu dne se na drezurním obdélníku vystřídali zdraví jezdci i osoby se zdravotním postižením. Pro děti byla připravena jízda zručnosti.Jezdecké závody probíhaly formou předvádění předem stanovené drezurní úlohy na drezurním obdélníku. Pro posouzení kvality prováděných cviků byli přizváni profesionální rozhodčí, jejichž objektivní hodnocení umožnilo jezdcům posoudit vlastní jezdeckou úroveň. Specifika jednotlivých postižení byla zohledněna ve výběru drezurní úlohy podle zařazení jezdce do příslušné klasifikační skupiny.

 

201407311324_14a

 

Jízda zručnosti měla původně sloužit k pobavení a k integraci dětí s různým stupněm handicapu mezi zdravé vrstevníky, avšak zapálení dětí, jejich soutěživost a pocit důležitosti vytvořil z jízdy zručnosti velmi vážnou soutěž, při níž bylo možné zaznamenat u jednotlivých aktérů obrovské soustředění, koncentraci i nervozitu a obavy. Hlubším smyslem jízdy zručnosti z pohledu hiporehabilitace bylo: rozvoj soustředění na zadaný úkol, spolupráce s koněm a s vodičem, tolerování schopností koně, řešení překonávání různých překážek, zachování posloupnosti úkolů a podpora zdravé soutěživosti.

 

201407311324_21a

 

Ačkoli do poslední chvíle si s námi počasí hrálo a nebylo jisté, zda naše jízdárna ustojí silné nápory vody z předchozích dnů, Jezdecký den se nakonec velmi vydařil, účast jezdců i koní byla početná a sem tam se na nás usmálo i sluníčko. Po celý den bylo v areálu zajištěno občerstvení a pro výherce jednotlivých soutěží (u jízdy zručnosti pro všechny zúčastněné) byly připraveny skromné dárky a floty.