Příspěvek na paradrezuru

Autor: Dita Fialová <fialova@jetti.cz>, Téma: Projekty, Vydáno dne: 02. 02. 2014

Rok 2013

České jezdecké federace


Obsah: Finanční částku 4 000,- Kč jsme využili k pokrytí části nákladů na sportovní přípravu parajezdců Zuzany Fialové a Lukáše Hnáta, konkrétně jejich účast na soustředění paradrezurních jezdců s významným anglickým jezdcem a trenérem Clivem Milkinsem ve dnech 30. 11. – 1. 12. 2013 v areálu Farmy Heroutice.

201402011724_CJF

201402021323_Soustredeni_projekty