Nadace Charty 77, Konto BARIÉRY

Autor: Dita Fialová <fialova@jetti.cz>, Téma: Projekty, Vydáno dne: 02. 02. 2014

Rok 2013


Realizace: jednorázový nákup vybavení

Obsah: Finanční částku 10 000,- Kč jsme využili v souladu se žádostí na nákup 5 ks ochranných přileb (2 ks menší velikost, 3 ks střední velikost) a 2 ks bezpečnostních vest (1 ks menší velikost, 1 ks střední velikost).
 
201402091509_Nadace77