VÝROČNÍ CENY ČJF 2012

Autor: Dita Fialová <fialova@jetti.cz>, Téma: Paradrezura, Vydáno dne: 05. 03. 2013

Poprvé ve své historii Česká jezdecká federace udělila 2. února 2013 v pražském Radiopaláci výroční ceny za rok 2012 v rámci všech jezdeckých disciplín, které zastřešuje.Ačkoliv bylo původně avizováno, že dle vzoru Cen Mezinárodní jezdecké federace (FEI Awards) bude vyhodnoceno pět kategorií, bylo nakonec přikročeno ze strany pořadatele k redukci na kategorie čtyři. Jednalo se o ceny pro sportovce roku, vycházející hvězdu roku, cenu za rozvoj jezdectví a cenu pro jezdce navzdory všemu.

Komise všech disciplín nominovaly v každé kategorii jednoho kandidáta s odůvodněním, proč byl vybrán za danou jezdeckou sekci právě on. V jediné kategorii pro „jezdce navzdory všemu“ nemusela být zastoupena všechna odvětví. Cena pro„ jezdce navzdory všemu“ je pro toho, kdo se věnuje koním a jezdectví i přes svůj tělesný nebo mentální handicap, příp. jiné extrémně obtížné osobní okolnosti.
 
Porota složená z členů Výkonného výboru ČJF a jednoho zástupce z každé disciplíny rozhodla o vítězi kategorie „jezdec navzdory všemu“ bez určování pořadí dalších navržených adeptů. Vítězem této kategorie se stal parajezdec Lukáš Hnát, reprezentující Stáj Rozárku, o. s. Lukáš převzal originální trofej z broušeného křišťálového bloku (jedná se o ruční práci, vyrobeny byly pouze čtyři kusy), věcné dary a shlédl společně s diváky připravený videomedailonek, v němž byly podrobně rozebrány zásluhy, díky nimž převzal uvedené ocenění.
 
Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů nejen v koňském hřbetu!
 
201303051542_LHnat_cena