Dobrovolníci a zaměstnanci

Autor: Dita Fialová <fialova@jetti.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 04. 02. 2013Hiporehabilitace nemůže fungovat bez dostatečného množství kvalifikovaných osob a zkušených koní. V současné době je k dispozici pět koní způsobilých k provádění rehabilitace (všichni s certifikátem prokazujícím úspěšné složení specializačních zkoušek hiporehabilitačních koní), dále tým tvoří odpovědný lékař, terapeuti (fyzioterapeut s kurzem hipoterapie, instruktor s kurzem aktivity s využitím koní, speciální pedagog, vychovatel), cvičitelé koní pro hiporehabilitaci s licencí České jezdecké federace, vodiči koní (proškolené osoby, které vedou koně při rehabilitaci), pomocníci (proškolené osoby pomáhající terapeutovi s naplněním cvičební jednotky, zajišťují bezpečnost po stranách koně při provádění jednotlivých cviků). Jednotlivé funkce jsou kumulované.

201003021311_P1250483201003021222_P1380914

V roce 2012 mělo sdružení dva zaměstnance na HPP (fyzioterapeutka, stájník) a dva na DPP (asistentka pro handicapované jezdce, asistentka pro výcvik koní pro handicapované jezdce). Ostatní výše uvedené osoby pracují pro organizaci bez nároku na honorář jako dobrovolníci. Mzda fyzioterapeuky a asistentek byla hrazena z dotace Středočeského kraje. Mzda stájníka byla hrazena z dotace Úřadu práce Kutná Hora.
 
Vzhledem k tomu, že naše činnost je velmi různorodá, možnost uplatnění se u nás najde pro všechny zájemce a to ze všech oborů. Velmi si vážíme každého, kdo je ochoten nám ve svém volném čase jakkoliv pomoci a investovat svou energii pro dobrou věc.
 
201003021221_041201003021311_P1310033
 
Možnosti uplatnění dobrovolníků:
- pomoc při organizaci sportovních, kulturních a společenských akcí pro veřejnost
- pomoc při provozování hiporehabilitací
- úklid venkovních i vnitřních prostor sdružení
- drobné opravy a údržba areálu, včetně rozsáhlé zeleně
- poradenská a konzultační činnost (projekty, management, stavební dokumentace, právní služby, propagace, grafické služby, apod.)
 
Formálně právní náležitosti dobrovolnictví:
Dobrovolnictví je upraveno zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů.