Možnosti spolupráce

Autor: Dita Fialová <fialova@jetti.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 04. 02. 2013Všechny námi pořádané aktivity vyžadují pečlivou přípravu a nezištné nasazení všech osob v týmu. Každá akce je náročná na přípravu nejen z hlediska časového a personálního, ale zejména z hlediska finančního. Jako nezisková organizace se snažíme získávat finanční a materiální prostředky od soukromých subjektů, které nám pomohou pokrýt alespoň částečné náklady na organizaci (kancelářské potřeby, papírnické zboží, nápoje, občerstvení, drobné odměny do soutěží a do tomboly, apod.).

Jsme vděčni za jakoukoliv výši podpory, ať už jednorázově nebo dlouhodobě. Jako nezisková organizace vítáme každého člověka, který je ochoten nám jakýmkoliv způsobem dle svých možností pomoci. Oceníme spolupráci nejen formou daru, ale i formou osobní pomoci při pořádaných akcích, brigádách, dobrou radou v oblasti grantové politiky a neziskového sektoru, nebo jen tím, že se o nás a naší činnosti informují Vaši přátelé a známí.
 
Na oplátku můžeme nabídnout umístění loga poskytovatele daru na webových stránkách: www.stajrozarka.cz, umístění letáku s logem poskytovatele na dobře viditelném místě při pořádaných nebo spolupořádaných akcích, umístění loga na prezentační tabuli partnerů sdružení, popř. na přepravníku pro koně, kterým cestujeme po celé republice. Můžeme taktéž nabídnout propagaci firmy na postroji koní (podsedlová dečka, celotělová deka na koně) či na oděvu personálu a pomocníků (trička, vesty, čepice).
 
Další možnou formou spolupráce, je adopce našich čtyřnohých kamarádů. Více o koňské adopci.
 
201302042101_4
 
Rádi s Vámi uzavřeme Darovací smlouvu, na jejímž základě si můžete darovanou částku odečíst ze základu daně.
Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(§15) - pro fyzické osoby
(§20) - pro právnické osoby
 
201302042104_P1530741u

201302042105_P1600136