Mgr. Vít Šnajdr

Autor: Dita Fialová <fialova@jetti.cz>, Téma: Náš tým, Vydáno dne: 15. 09. 2011Funkce ve sdružení:

Cvičitel jezdectví, trenér

Praxe u koní:

od 1983 - do 1992
od 1997 - do 2001
od 2008

Vzdělání:

2003 - 2008 PdF UHK - Hradec Králové - vychovatelství se zaměřením na etopedii, státní zkoušky z etopedie, sociální pedagogiky, managementu a řízení lidských zdrojů, výchovného poradenství ( Mgr. )
1991 - 1996 PřF UK - Praha - učitelství biologie ( Bc. )
2004 - 2007 PF UK - Praha - skupinové formy korektovní, poradenské, reedukační a socioterapeutické práce ( sebezkušenostní výcvik - 500 hodin ), vedoucí kurzu Jan Kožnar
2008 - 2010 IPPP - Praha - supervizí výcvik ( externí odborná poradna pedagogických pracovníků )
   

Odborná zkušenost:

2003 - Výchovný ústav - Kutná Hora - odborný vychovatel, metodik výchovné skupiny ( práce s mládeží s etopedickými, sociálními a psychickými problémy )
2009 - ÚSP Barbora - Kutná Hora - supervizor ( supervizní práce se zaměstnanci ÚSP )
2005 - 2007 ZŠ Kamenná stezka - Kutná Hora - učitel
2000 - 2003 Gymnásium a SPgŠ - Čáslav - učitel
1999 - 2000 Školský úřad - Kutná Hora - učitel ( několik základních škol - ŽS Kremnická, ZŠ Suchdol, ZŠ Žleby )
   

Další odborné aktivity:

Instruktorský kurz lyžování 
Kurz komunikačních dovedností ( 80 hodin ) 
Mediační výcvik ( Alternativní řešení sporů ) 100 hodin 
C2C European Training Course for Coaches - Norsko - Tromso 
Angličnita - velmi dobře 
Ruština - dobře 

Dosažený stupeň výcviku:

Drezura: Z
Parkur: L

Licence České jezdecké federace:

Základní jezdecká licence
Cvičitelská licence