Rozárka na cestách

Autor: Dita Fialová <fialova@jetti.cz>, Téma: Projekty, Vydáno dne: 25. 06. 2009

Rok 2009

Obsahem tohoto projektu je provozování hiporehabilitace ( hipoterapie, LPPJ ) mimo sídlo sdružení a účast našich jezdců při paradrezúrních soutěžích na území ČR ( viz. přehled akcí ). Projekt byl realizován díky finanční podpoře nadace VIA z Dobročinného fondu Philip Morris.


Díky tomuto projektu jsme získali možnost vlastní dopravy. Rozšířili jsme tím své služby a nabízíme ústavům soc. péče, speciálním školským zařízením, ale i základním a mateřským školám možnost návštěvy našich koní přímo v jejich zařízení. Samozřejmě za předpokladu, že mají vyhovující zázemí (dostatečně velkou travnatou plochu), kde bychom mohli provozovat svou činnost.

Další oblast, kde nám velmi pomůže projekt „Rozárka na cestách“ je sportování hendikepovaných - paradrezúra. Díky vlastní dopravě se naši hendikepovaní jezdci mohou účastnit paradrezúrních závodů, soustředění a tréninků paradrezúry v rámci celé ČR.

V minulosti jsme potřebu dopravy koní řešili zapůjčováním přepravníku za úplatu, což nás samozřejmě finančně, časově i organizačně velmi zatěžovalo a brzdilo při plánování nových akcí. Několikrát se nám stalo, že jsme kvůli dopravě museli zrušit předem domluvenou a zajištěnou akci.

Tento projekt podpořila Nadace Via a Dobročinný fond Philip Morris.
 
200807091541_nadacevia
 
200807091542_dfpm
 
 
 
Za dofinancování projektu děkujeme firmám Jetti, a.s a Jiří Tlapák - Vlašimnet.
 
200807091923_jetti
200807091923_vlasimnet

 

200906251059_rapidpd01