Bezbariérová ekotoaleta

Autor: administrator <>, Téma: Projekty, Vydáno dne: 09. 07. 2008

Rok 2007

Také tento projekt byl podpořen z příspěvkového programu Městského úřadu Kutná Hora


200807091909_kutna_hora

Obsahem a cílem projektu bylo zbudování ekotoalety v sídle sdružení. Stáj Rozárka, o.s. získala finanční prostředky na zakoupení dřevěného nářaďového domku, který byl upraven tak, aby do něj mohla být umístěna ekotoaleta vhodná i pro vozíčkáře. Díky tomuto projektu se nám podařilo zlepšit stav našeho sociálního zázemí a budeme moci organizovat akce přímo v sídle našeho sdružení. Hlavním účelem těchto aktivit je integrace zdravých a hendikepovaných dětí a zviditelnění činnosti organizace.

200807091916_ekotoaleta