Spolupracující subjekty - 2008

Autor: administrator <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 09. 07. 2008200808052049_Hipo Gomez

Klub Kvítek – Ondřejov

Oblastní charita Kutná Hora - středisko rané péče

Základní škola speciální Diakonie ČCE Čáslav

Střední zdravotnická škola Kolín

Mateřská škola Malešov

Úřad práce Kutná Hora

Zámek Kačina200808052105_HipoPin

Obec Malešov

MAS Lípa pro venkov o.s.

Diakonie ČCE Čáslav

Obec Chlístovice

Domov na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb, Červený Hrádek

VÚ, středisko výchovné péče Klíčov